CREDITS: Le immagini delle bandiere sono state prelevate dal sito http://www.33ff.com/flags/bandiere-mondo0001.html

NÁZOR MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ NA PAS

Syndrom odcizeného rodiče (PAS) a odciziné dítě - šarlatánství v procesu svěření nezletilých do péče

Cílem těchto webových stránek je korektní informace o této neexistující nemoci a analogických pojmech, které vyjadřují tu samou manipulaci skutečnosti.

E-book sulla PAS


V dodatku tohoto e-booku je kompletní pojednání o PAS s kritikami vědecké společnosti a nedávné prohlášení italské vlády, která se postavila proti použití PAS.

E-book Psichiatria per Tutti LA PAS IN 350 PAROLE
(un articolo breve in italiano)

HOME
KDO JSEM SVĚDECTVÍ PRÁVNICKÁ OBLAST DEZINFORMACE O PAS KULTURNÍ OBLAST
UŽITECNÉ LINKY

DOKUMENTY Z OBLASTI PSYCHOLOGICKÉ A PSYCHIATRICKÉ

DOKUMENTY Z OBLASTI PRÁVNÍ

DOKUMENTY Z OBLASTI SOCIOLOGIE


Cílem techto stránek je publikovat naucné texty kritizující teorii PAS; prevážná vetšina techto textu je v Itálii prakticky neznámá a prívrženeci PAS si dávají velký pozor na to, aby je citovali.

Teorie PAS byla poprvé predstavena v Itálii v roce 1997, v druhém vydání knihy o odlukách a sverení detí do péce rodicu, autory byli: jistý advokát, který se pozdeji specializoval v psychologii, sociolog-psycholog a psycholog; tato kniha je jedním z textu, které daly pocátek nové disciplíne: takzvané právní psychologii.

Tento text obsahuje práci pedagoga (magistra psychologie),která je jednoduše italským prekladem Gardnerova hlavního clánku, která uvadí teorii PAS.

Nekterí z techto autoru, pokud vím, nejsou zapsání v Asociaci psychologu.

V té dobe byl tento pojem v Itálii prakticky neznámý a tato kniha mu otevrela cestu; ale pokud by autori venovali více pozornosti mezinárodní literature, byli by si vedomi, že už tehdy byla PAS velice popírána predevším v té samé Americe, kde se pojem zrodil a rozvinul.

Jedna z prvních kritických prací PAS a kritika jeho použití, v prpadech rozluky, aby se rozhodlo o sverení dítete do péce, pochází z roku 1994, mužete ji nalézt mezi dokumenty v oblasti právnické. Jedná se o clánek s názvem “The Parental Alienation Syndrome”: a dangerous aura of reliability, napsaný právníkem Cheri L. Woodem a opublikovaným v prestižním casopise Loyola Law Review, orgánem Loyola Law School v Los Angeles (Loyola znamená S. Ignazio y Loyoly; jedná se o vysoké školy rízené otci Jezuity. Pred nekolika lety uzavrela Bolonská Univerzita smlouvu o spolupráci s touto prestižní americkou univerzitou.

Co si o tom myslet? Znevážení mezinárodní literatury? Obvyklý italský provincialismus? Možná si tento mladý vední obor chtel dát jako by solidní epistemologický základ papouškováním amerického lékarského vzoru? Nemyslím, že podobné prikrášlení je ke cti psychologii nebo právu.

Dokumenty jsou rozdeleny za úcelem zjednodušeného hledáni do trí velkých oblastí, psychologico-psychiatrické, právní a sociologické.

EVENTI

4 giugno 2012
Kongres Trestní Komora pro nezletilé ve Florencii
- Referát Mudr. Andrei Mazzeo

23 kveten 2012
Beseda u kulatého stolu Macerata
- Vystoupení Andrei Mazzeo

11 únor 2012
Kongres na Lékarském sdružení ve Florencii
- Vystoupení Mudr. Andrei Mazzeo
- Video z Kongresu ve Florencii

27 leden 2012
Setkání-diskuze v Carrara

27 ríjen 2011
Kongres v Oria (BR)
Vystoupení Mudr. Andrei Mazzeo

26 ríjen 2011
Beseda u Kulatého stolu - Soud v Neapoli
Vystoupení Mudr. Andrei Mazzeo

6 kveten 2011
Kongres v Ríme
- Vystoupení Prof. Alessandra Lumachelli
- Vystoupení Mudr. Andrei Mazzeo
- Vystoupení PhDr. Sonii Vaccaro z Madridu


Owner: Dr Andrea Mazzeo - Webmaster: Dr Andrea Mazzeo